Vuokratyöntekijän kohtelu samanvertaisena muihin työntekijöihin on avainasemassa rekrytointien onnistumiseen. Vuokratyötä tarjoavat yritykset pyrkivät löytämään asiakkaalleen tekijöitä, joilta löytyy tarvittava ammattitaito ja kokemus työssä onnistumiseen, mutta moni asia rekrytoinnin onnistumisessa on myös kiinni asiakasyrityksen toiminnasta.

Työmotivaatio on työntekijöillä yleisestikin parhaimmillaan, kun hän kokee pystyvänsä suoriutumaan tehtävästä halutulla tavalla. Huolellinen perehdyttäminen antaa onnistumisen avaimet tehtävistä suoriutumiseen. Vuokratyöntekijät joutuvat useasti esimerkiksi paikkaamaan asiakasyrityksen omia työntekijöitä hyvinkin haastavissa ja kiireellisissä tilanteissa, joten on hyvinkin tärkeää, että perusteet ovat jo valmiiksi kunnossa eikä niitä tarvitse näissä tilanteissa yrittää opettaa uudestaan. Asiakaskokemuksen varmistamisen kannalta on kriittisen tärkeää, että kaikki työntekijät tietävät miten toimia työpaikalla eri tilanteissa.

Kunnollinen perehdyttäminen nousee myös hyvin oleelliseksi seikaksi työturvallisuuden kannalta. Kun työntekijä tuntee ja tietää paikan tavat, ohjeet ja säännöt niin vältytään ei-toivotuilta tilanteilta suuremmalla todennäköisyydellä. Työturvallisuudesta ei voida karsia, vaikka kyseessä olisikin lyhytaikainen sijaisuus. Monella yrityksellä on varmasti perehdyttämisohjeet omille työntekijöille, mutta lyhytaikaisissa sijaisuuksissa olisi oleellista löytyä selkeä toimintamalli vuokratyöntekijöiden perehdyttämiselle. Näin voidaan varmistaa, että tärkeimmät työohjeet ja työturvallisuuteen liittyvät seikat voidaan nopeastikin opettaa uudelle työntekijälle. Kaikkea ei voi nopeassa aikataulussa vaatia keneltäkään, joten työntekijäkokemuksen parantamiseksi on tärkeää antaa työntekijälle sellaisen henkilön tiedot, jolta voi aina tarvittaessa kysyä apua. Vaikeimmat tilanteet tulevat silloin, kun ei ole tietoa mitä tehdä eikä ole tiedossa ketään keneltä kysyä neuvoa.

Vuokratyöntekijät ovat aivan samanlainen osa työyhteisöä, kuin kuka tahansa muu työntekijä. Perehdyttäjän toiminnan täytyy olla työyhteisöllisyyden varmistamiseen ohjaavaa toimintaa. Kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovaa, mutta niin on myös kilpailu hyvistä vuokratyöntekijöistä. Positiivinen työntekijäkokemus on pystyttävä luomaan myös nopeassa ja muuttuvassa tilanteessa ja kun vuokratyöntekijälle jää riittävän perehdyttämisen ja mukavan työyhteisön myötä positiivinen kuva työkohteesta, haluaa hän sinne suurella todennäköisyydellä myös tulevaisuudessa tulla työskentelemään. Vuokratyöntekijästä voi olla elintärkeä apu pitkäksikin aikaa toiminnan pyörittämiseksi ja kun hänet saa ihastumaan työpaikkaan, voi hän olla yrityksen seuraava vakituinen työntekijä, jolla on jo valmiiksi onnistumisen avaimet kädessä.

 

Valtteri Hannelin

Rekrytointikoordinaattori

Kairest Oy / Keski-Suomi